Direct naar inhoud
STIBEX, hét examenbureau voor administratieve professionals
IPD opleidingen Dé opleider uit de regio

Vrijstellingen

Je ontvangt van ons vrijstelling(en) voor bepaalde examenonderdelen indien je aantoonbaar beschikt over een gelijkwaardig (deel)diploma of -certificaat. Meer informatie over het in aanmerking komen van vrijstelling(en) vind je in de specifieke productinformatie van de verschillende examens op deze website.

Denk je dat jouw diploma of certificaat ook vrijstelling zou moeten geven voor een bepaald examen? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Om je vrijstellingsverzoek goed te kunnen behandelen helpt het wanneer je gegevens bijlevert waaruit de overlap tussen de door jou gevolgde opleiding en het STIBEX-examen blijkt. Denk hierbij aan een beschrijving van de leerdoelen/toetstermen/examenstof van een behaald vak/opleiding, in een examenbeschrijving/studiebeschrijving, geldend in het jaar waarin vak/opleiding is behaald. Dit kan bijvoorbeeld een tekstbestand, screenshot, scan of verwijzing naar een website zijn (geef eventueel de precieze pagina's aan). Op basis daarvan zal worden besloten of er voldoende aanleiding is om de vrijstelling te verlenen.

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling mag een diploma of certificaat maximaal 10 jaar oud zijn.

Aan de behandeling van een individueel, specifiek vrijstellingsverzoek zijn kosten verbonden. Deze staan weergegeven op de tarievenlijst.

Heeft STIBEX op haar website gepubliceerd dat een bepaald diploma of certificaat standaard vrijstelling oplevert? Dan is de behandeling van een dergelijk vrijstellingsverzoek gratis.

STIBEX - Fultonbaan 80 - 3439 NE Nieuwegein - tel. 088 - 7322 000