Direct naar inhoud
STIBEX, hét examenbureau voor administratieve professionals
FJM Opleidingen IPD Proefles BKB en BKC

Register Hedendaagse Administrateur - Boekhouden (RHA-B®)

Het RHA-B® register is het register waarin de boekhouders staan geregistreerd die het (STIBEX) Praktijkdiploma Boekhouden bezitten. De echte boekhouder dan wel administrateur onderscheidt zich van de massa indien hij/zij onafhankelijk en objectief is getoetst op zijn/haar vakkennis. Personen die in dit register staan ingeschreven hebben aangetoond dat zij over de benodigde basisvakkennis beschikken.

Boekhouder

De RHA-B®'er is in staat om geheel zelfstandig de financiële administratie te voeren voor kleine bedrijven en organisaties. Daarnaast laat je zien kennis te hebben over verzekeringen, wetgeving en ondernemingsvormen.

Opleidingseisen
Een geregistreerd boekhouder is onafhankelijk en objectief getoetst op zijn/haar vakbekwaamheidseisen. Voordat iemand zich kan laten registreren als RHA-B®'er, heeft hij/zij de theorietoetsen van STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden (of daaraan gelijkgestelde examens) met goed gevolg afgelegd. Daarom heeft de RHA-B®'er voldoende bagage om de functie boekhouder uit te oefenen.

Registers
STIBEX - Fultonbaan 80 - 3439 NE Nieuwegein - tel. 088 - 7322 000