Direct naar inhoud
STIBEX, hét examenbureau voor administratieve professionals
IPD opleidingen arsu

STIBEX Financieel Management voor de niet-financiële manager

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en één van de belangrijkste zaken is een goede solide financiële administratie. Je hebt een prima boekhouder in dienst. Maar wat doet hij exact? Het voelt niet goed dat je hem voortdurend op zijn blauwe ogen gelooft. Kortom, je wil en moet meer grip krijgen op de financiële aspecten binnen je organisatie.

Voor wie?

Dit examen is onder andere bedoeld voor ondernemers, directeuren en managers in het midden- en kleinbedrijf (profit of non-profit). Medewerkers die met financieel management te maken hebben kunnen dit examen ook afleggen. Het examen is niet bedoeld voor personen die dagelijks met de boekhouding bezig zijn (boekhouders, administrateurs). Zij kunnen beter de STIBEX examens Praktijkdiploma Boekhouden, Praktijkdiploma Loonadministratie of Moderne Bedrijfsadministratie afleggen.

Wat wordt geëxamineerd?

De examens zijn gebaseerd op de boeken "Financieel management voor de niet-financiële manager" door Gijs Hiltermann en Michel Verhoeven.

De volgende drie examens worden afgenomen:

Examen 1: Jaarverslaggeving
Dit examen toetst je kennis over de grondbeginselen van de drie essentiële financiële overzichten: de balans, de verlies- en winstrekening en het kasstroomoverzicht. Ook de regelgeving rond de jaarverslaggeving komt aan bod, evenals de analyse van deze cijfers.

Examen 2: Management accounting & control
Dit examen toetst je kennis rond de interne sturing in organisaties. Denk daarbij aan kostprijzen, budgetten, interne verrekening en resultaatverantwoordelijkheid. Het gedrag van managers naar aanleiding van de cijfers komt ook aan de orde.

Examen 3: Financiële beheeraspecten
Dit examen toetst je kennis van verschillende aspecten van financieel beheer zoals valuta-management, financiële fraude, interne beheersings-systemen, werkkapitaalbeheer en de Balanced Scorecard.

Indien je alle drie de certificaten hebt behaald, ontvang je het STIBEX diploma Financieel management voor de niet financiële manager.

Omdat dit examen rechtstreeks ontwikkeld is op basis van leerstof staat dit examen niet onder toezicht van de Examenkamer. Natuurlijk voldoet het examen wel aan alle eisen die STIBEX hieraan stelt.

Hoe wordt er geëxamineerd?

STIBEX neemt examens af door middel van de zogenaamde 'Flextoets'. Deze manier van toetsen via de computer is absoluut van deze tijd en biedt je veel voordelen. STIBEX werkt samen met zo'n 30 toetscentra in Nederland, zodat je examen kunt afleggen op elk moment dat er een toetsplek beschikbaar is. Voor het afleggen van een Flextoets verwachten we nauwelijks computerkennis van je. Uiteraard veronderstellen we dat je met de muis kunt omgaan! Ook is het mogelijk om schriftelijk examen af te leggen.

Ieder examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en duurt 75 minuten.

Bij het examen mag je een wettenbundel gebruiken. Deze wordt niet door STIBEX verstrekt. Markeringen in deze wetbundels zijn toegestaan. Notities, post-its en extra commentaar zijn niet toegestaan. Het gebruik van losbladige wettenbundels of fotokopieën tijdens het examen is niet toegestaan.

Geslaagd?

Nadat je examen hebt gedaan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten of je geslaagd bent. Bij STIBEX ontvang je direct na het afleggen van de Flextoets de uitslag van het examen, zodat je weet waar je aan toe bent.

Wat zijn de kosten?

Kijk voor de kosten op de Tarievenlijst van STIBEX.

Aanmelden?

Klik op onderstaande link om je aan te melden voor één van de examens van financieel management voor de niet-financiële manager.

Demotoets?

Door middel van een demotoets kun je je voorbereiden op je examen.

Deze toets geeft een idee van welk soort vragen gesteld worden. Na afloop van de toets kun je zien welke vragen je goed beantwoord hebt en welke vragen je fout beantwoord hebt.

Meer informatie?

Neem contact op met onze Klantenservice via onderstaande link.

NIET financiële manager
Structuur van financieel management voor de niet-financïële manager
STIBEX - Fultonbaan 80 - 3439 NE Nieuwegein - tel. 088 - 7322 000