Direct naar inhoud
STIBEX, hét examenbureau voor administratieve professionals
arsu IPD opleidingen

Register Hedendaagse Administrateur - Bedrijfsadministrateur (RHA-BA®)

Het RHA-BA® register is het register waarin de boekhouders staan geregistreerd die het diploma (STIBEX) Moderne Bedrijfsadministratie bezitten. De echte boekhouder danwel administrateur onderscheidt zich van de massa indien hij/zij onafhankelijk en objectief is getoetst op zijn/haar vakkennis. Personen die in dit register staan ingeschreven hebben aangetoond dat zij over de benodigde basisvakkennis beschikken.

Bedrijfsadministrateur

De RHA-BA®'er is in staat om de financiële administratie van een bedrijf te voeren en te moderniseren. Registratie is te beschouwen als een eerste stap op weg naar een leidinggevende functie in de financieel-administratieve sector.

Opleidingseisen
Een geregistreerd administrateur is onafhankelijk en objectief getoetst op zijn/haar vakbekwaamheidseisen. Voordat iemand zich kan laten registreren als RHA-BA®'er, heeft hij/zij de examens van STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie (of daaraan gelijkgestelde examens) met goed gevolg afgelegd. Daarom heeft de RHA-BA®'er voldoende bagage om de functie van moderne bedrijfsadministrateur uit te oefenen.

Registers
STIBEX - Fultonbaan 80 - 3439 NE Nieuwegein - tel. 088 - 7322 000