Direct naar inhoud
STIBEX, hét examenbureau voor administratieve professionals
IPD Proefles BKB en BKC FJM Opleidingen

Register Hedendaagse Administrateur - Salarisadministrateur (RHA-L®)

Het RHA-L® register is het register waarin de salarisadministrateurs staan geregistreerd die het (STIBEX) Praktijkdiploma Loonadministratie bezitten. De echte salarisadministrateur onderscheidt zich van de massa indien hij/zij onafhankelijk en objectief is getoetst op zijn/haar vakkennis. Personen die in dit register staan ingeschreven hebben aangetoond dat zij over de benodigde basisvakkennis beschikken.

Salarisadministrateur

De RHA-L®'er is in staat om geheel zelfstandig de loonadministratie te voeren voor kleine bedrijven en organisaties. Daarnaast laat je zien kennis te hebben over sociale verzekeringen, arbeidsrecht en loonbelasting.

Opleidingseisen
Een geregistreerd salarisadministrateur is onafhankelijk en objectief getoetst op zijn/haar vakbekwaamheidseisen. Voordat iemand zich kan laten registreren als RHA-L®'er, heeft hij/zij de examens van STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie (of daaraan gelijkgestelde examens) met goed gevolg afgelegd. Daarom heeft de RHA-L®'er voldoende bagage om de functie van salarisadministrateur uit te oefenen.

STIBEX - Fultonbaan 80 - 3439 NE Nieuwegein - tel. 088 - 7322 000