Direct naar inhoud
STIBEX, hét examenbureau voor administratieve professionals

STIBEX Financiering (niveau 5)

Met het behalen van het examen STIBEX Financiering 5 laat je zien dat je verstand hebt van algemene begrippen rondom financiering, investerings- en financieringsvraagstukken en interne en externe verslaglegging.

Voor wie?

Wij adviseren voorafgaand hieraan de examens voor het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden te behalen of een daaraan gelijkwaardig diploma.

Wat wordt geëxamineerd?

Voor het examen worden algemene begrippen rondom financiering, investerings- en financieringsvraagstukken, interne en externe verslaglegging als bekend verondersteld. De gedetailleerde inhoud van het examen STIBEX Financiering 5 vind je in de toetstermen en staat schematisch weergegeven in de toetsmatrijs.

Hoe wordt geëxamineerd?

STIBEX neemt examens af door middel van de zogenaamde 'Flextoets'. Deze manier van toetsen via de computer is absoluut van deze tijd en biedt je veel voordelen. STIBEX werkt samen met zo'n 30 toetscentra in Nederland, zodat je examen kunt afleggen op elk moment dat er een toetsplek beschikbaar is. Voor het afleggen van een Flextoets verwachten we nauwelijks computerkennis van je. Uiteraard veronderstellen we dat je met de muis kunt omgaan! Ook is het mogelijk om schriftelijk examen af te leggen.

Het examen bestaat uit 15 meerkeuzevragen en 15 open (numerieke) vragen. Het duurt 120 minuten.

Nadat je examen hebt gedaan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten of je geslaagd bent. Bij STIBEX ontvang je direct na het afleggen van de Flextoets de uitslag van het examen, zodat je weet waar je aan toe bent.

Als je bent geslaagd, ontvang je op korte termijn jouw certificaat voor dit vak.

Waar kun je examen afleggen?

We hebben contacten met zo'n 30 toetslocaties, verspreid over Nederland. Er is dus altijd een toetslocatie bij jou in de buurt waar je examen kunt afleggen.

Wil je de locaties van onze toetscentra bekijken, klik dan op onderstaande link.

Zijn er vrijstellingen?

Je ontvangt van ons vrijstelling voor dit examen als je aantoonbaar beschikt over:
- het Associatie Praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadministratie, module Financiering niveau 5.

Als je meent over een ander, gelijkwaardig diploma te beschikken en voor vrijstelling in aanmerking wilt komen, verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Klik daarvoor op onderstaande link.

Wat zijn de kosten?

Kijk voor de kosten op de Tarievenlijst van STIBEX.

Wat is het niveau van het diploma?

Het diploma laat zien dat je:
- kennis en vaardigheden hebt met betrekking tot bedrijfsadministratieve zaken op MBO+ niveau
- één van de verplichte onderdelen van het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie hebt voltooid.

Het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie wordt gewaardeerd op MBO+ niveau.

Welke examens biedt STIBEX aan?

De examens bedrijfsadministratie die door STIBEX worden aangeboden zijn:
- STIBEX Bedrijfsadministratie (niveau 5)
- STIBEX Financiering (niveau 5)
- STIBEX Kostencalculatie (niveau 5)
- STIBEX Belastingrecht (niveau 5)

Alle vier de modules bij elkaar leveren je het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie op.

Naast het afnemen van de examens voor het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie neemt STIBEX ook examens af voor STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden. Klik op de onderstaande link als je daar meer informatie over wilt.

Aanmelden?

Klik op de onderstaande link om je voor het examen STIBEX Financiering 5 aan te melden.

Demotoets?

Door middel van een demotoets kun je je voorbereiden op je examen.

Deze toets geeft een idee van welk soort vragen gesteld worden. Na afloop van de toets kun je zien welke vragen je goed beantwoord hebt en welke vragen je fout beantwoord hebt.

Wat is het slagingspercentage?

Het slagingspercentage van dit examen lag in 2017 rond de 42% (in 2016 was dit 55%). Maandelijks worden de slagingspercentages geëvalueerd. STIBEX probeert daarbij ook zicht te krijgen op de kandidaten die bij STIBEX examen doen: zijn zij goed voorbereid? Komen zij van opleiders of hebben zij zelfstudie gedaan? Indien nodig worden vragen verduidelijkt of aangepast. Van tijd tot tijd worden nieuwe vragen ontwikkeld.

Meer informatie?

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan adviseren wij je het examenreglement, de toetstermen en de toetsmatrijs door te nemen. Klik daarvoor op de onderstaande link.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze klantenservice via onderstaande link.

STIBEX - Fultonbaan 80 - 3439 NE Nieuwegein - tel. 088 - 7322 000