Direct naar inhoud
STIBEX, hét examenbureau voor administratieve professionals

Overgangsregeling oude en nieuwe certificaten

Heb je certificaten behaald die vielen onder STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden oude stijl (tot 2016)? Dan blijven deze certificaten gewoon geldig; ze geven vrijstelling voor certificaten STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden nieuwe stijl (vanaf 2016). Certificaten uit de oude en nieuwe stijl zijn samen te combineren tot een STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden nieuwe stijl. In onderstaande tabel is te zien hoe dat werkt.

Overzicht overgangsregeling

In onderstaande tabel is te zien welke certificaten oude stijl vrijstelling geven voor welke certificaten nieuwe stijl:

STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden tot 2016 STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden vanaf 2016

STIBEX Financiële Administratie &
STIBEX Periodeafsluiting

STIBEX Bedrijfsadministratie 4

STIBEX Kostprijscalculatie STIBEX Kostencalculatie 4
STIBEX Bedrijfseconomie STIBEX Financiering 4

Heb je vóór 2016 bijvoorbeeld STIBEX Kostprijscalculatie en STIBEX Bedrijfseconomie behaald? Dan hoef je alleen nog STIBEX Bedrijfsadministratie 4 te behalen voor het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden.

Heb je vóór 2016 alleen STIBEX Financiële Administratie behaald of alleen STIBEX Periodeafsluiting? Dan zul je wel het gehele examen STIBEX Bedrijfsadministratie 4 moeten behalen. Deze twee oude examens geven, zoals in de tabel is te zien, alleen vrijstelling in combinatie met elkaar.

Vrijstelling aanvragen niet nodig

Wil je oude en nieuwe certificaten combineren? Dan is het niet nodig om vrijstelling aan te vragen voor je oude certificaten. In je account is het zo geregeld dat je je diploma zult ontvangen zodra je een geldige combinatie van oude en nieuwe certificaten hebt gehaald.

STIBEX - Fultonbaan 80 - 3439 NE Nieuwegein - tel. 088 - 7322 000