Direct naar inhoud
STIBEX, hét examenbureau voor administratieve professionals

Overgangsregeling oude en nieuwe certificaten

Heb je certificaten behaald die vielen onder STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie oude stijl (tot 2016)? Dan blijven deze certificaten gewoon geldig; ze geven vrijstelling voor certificaten STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl (vanaf 2016). Certificaten uit de oude en nieuwe stijl zijn samen te combineren tot een diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl. In onderstaande tabel is te zien hoe dat werkt.

In onderstaande tabel is te zien welke certificaten oude stijl vrijstelling geven voor welke certificaten nieuwe stijl. Houd er daarbij rekening mee dat de certificaten van STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie slechts 3 jaar geldig zijn.

STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie tot 2016 STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie vanaf 2016

STIBEX Bedrijfseconomie 2

STIBEX Kostencalculatie 5 &
STIBEX Financiering 5
STIBEX Bedrijfsadministratie STIBEX Bedrijfsadministratie 5
STIBEX Belastingrecht STIBEX Belastingrecht
STIBEX Rapportage, Analyse en Statistiek (vervalt als aparte module binnen deze examenlijn)

Heb je vóór 2016 bijvoorbeeld STIBEX Bedrijfseconomie 2 en STIBEX Belastingrecht behaald? Dan hoef je alleen nog STIBEX Bedrijfsadministratie 5 te behalen voor het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie.

Heb je vóór 2016 alleen STIBEX Rapportage, Analyse en Statistiek behaald? Dan zul je alle examens van STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl moeten behalen. STIBEX Rapportage, Analyse en Statistiek is vanaf 2016 als apart vak vervallen. Delen van deze module komen wel terug in de nieuwe vakken. Het is dus ook niet zo dat je met STIBEX Bedrijfseconomie 2, STIBEX Bedrijfsadministratie en STIBEX Belastingrecht oude stijl opeens vrijstelling zou kunnen krijgen voor STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl.

Vrijstelling aanvragen niet nodig

Wil je oude en nieuwe certificaten combineren? Dan is het niet nodig om vrijstelling aan te vragen voor je oude certificaten. In je account is het zo geregeld dat je je diploma zult ontvangen zodra je een geldige combinatie van oude en nieuwe certificaten hebt gehaald.

STIBEX - Fultonbaan 80 - 3439 NE Nieuwegein - tel. 088 - 7322 000