Direct naar inhoud
STIBEX, hét examenbureau voor administratieve professionals

STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie

STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie is hèt diploma voor diegenen die werken of willen werken binnen de salarisadministratie.

LET OP! Voor het Praktijkdiploma Loonadministratie is de afgelopen jaren onvoldoende animo gebleken. Daarom zal STIBEX op 31 december 2018 stoppen met deze examenlijn. De examens Arbeidsrecht & Sociale Wetgeving en Loonheffingsregelingen zullen daarmee ook niet meer worden geüpdatet naar de nieuwste wetgeving.

Tot eind 2018 zijn de examens van STIBEX nog gewoon te boeken.

Voor wie?

Met het behalen van het Praktijkdiploma Loonadministratie laat je zien dat je in staat bent om geheel zelfstandig de loonadministratie te voeren voor kleine bedrijven en organisaties. Daarnaast laat je zien kennis te hebben over sociale verzekeringen, arbeidsrecht en loonbelasting.

De certificaten die samen het diploma STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie opleveren zijn:

  • STIBEX Arbeidsrecht en sociale wetgeving niveau 4
  • STIBEX Loonheffingsregelingen niveau 4
  • STIBEX Communicatie, personeel en organisatie niveau 4

Veelgevraagd diploma
In de financieel-administratieve sector is veel vraag naar goed opgeleide mensen.
Met het STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie geef je blijk van de nodige kennis op het gebied van onder andere arbeidsrecht, loonheffingen en sociale wetgeving.
Met dit diploma ben je voor veel organisaties een aantrekkelijke werknemer.

Kwaliteitsexamen
De examens STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie van STIBEX kenmerken zich door optimale aansluiting bij de praktijk waarvoor is opgeleid. De vragen zijn ontwikkeld en getoetst door deskundigen die met beide benen in de loonadministratieve praktijk staan. De examens bestaan uit meerkeuzevragen die helder en duidelijk zijn geformuleerd (géén 'strikvragen').

Examen doen wanneer jij dat wil!
STIBEX neemt examens af door middel van de zogenaamde 'Flextoets'. Deze manier van toetsen via de computer biedt je veel voordelen. STIBEX werkt samen met zo'n 30 toetscentra in Nederland, zodat je examen kunt afleggen op elk moment dat er een toetsplek beschikbaar is. En dat is bijna dagelijks!

Direct examenuitslag
Na het afleggen van het examen wil je natuurlijk zo snel mogelijk de uitslag weten. Bij STIBEX ontvang je direct na het afleggen van de Flextoets de uitslag van het examen zodat je weet waar je aan toe bent. Dus nooit meer weken wachten op de examenuitslag!

Gegarandeerd onafhankelijk en objectief
STIBEX toetst als examenorganisatie kandidaten op kennis en kunde. STIBEX is als organisatie dus niet verbonden aan één of meer opleiders. Om deze onafhankelijkheid te benadrukken heeft STIBEX zich onder toezicht gesteld van de Examenkamer.

Opname in het register RHA-L®
Zodra je het STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie hebt behaald, kun je je aanmelden om te worden opgenomen in het register Register Hedendaagse Administrateur - Loonadministrateur (RHA-L®) . Dit register wordt door STIBEX beheerd en is door iedereen te raadplegen. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld in één oogopslag zien of iemand over de vereiste kwalificaties beschikt. Nadat je bent ingeschreven in het register ontvang je van ons een officieel bewijs van inschrijving. Opname in dit openbare register is gratis als je je examen(s) bij STIBEX heeft afgelegd.
Ook indien je een diploma hebt dat gelijkwaardig is aan het STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie kun je je aanmelden voor inschrijving in het register. Voor deze dienst berekent STIBEX een kleine bijdrage in de kosten.

Vrijstellingen
Je ontvangt van ons vrijstelling(en) voor bepaalde examenonderdelen indien je aantoonbaar beschikt over een gelijkwaardig (deel)diploma of certificaat. Meer informatie over het in aanmerking komen van vrijstelling(en) vind je op de informatiepagina's van de specifieke vakken.

Interesse?
Mocht je meer willen weten over het STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie of het afleggen van flextoetsen, neem dan contact op met onze klantenservice.

STIBEX - Fultonbaan 80 - 3439 NE Nieuwegein - tel. 088 - 7322 000