Home

ISO-gecertificeerd

STIBEX is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015 (de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen) en onder de norm ISO27001:2022 (de internationale norm voor informatiebeveiliging).

Norm
De organisatie is zo opgezet dat de examens en toetsen onafhankelijk en objectief worden gecontroleerd. De directie is voornamelijk verantwoordelijk voor het logistieke proces en het uitzetten van de langetermijnvisie. De examencommissies zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor ieder examen. Iedere examencommissie bestaat uit vakinhoudelijke deskundigen.

Tijdens de examens zijn vaak onafhankelijke personen aanwezig die beoordelen of het examen goed verloopt. Daarnaast heeft STIBEX een bezwaar- en beroepsprocedure. De systematiek hiervan is te vergelijken met de normale rechtsgang. Dit gehele proces ligt vast in het kwaliteitshandboek van Examenadviesburo.

De klanten (examenkandidaten) en opdrachtgevers (branche en certificerende instelling) staan centraal in ons kwaliteits- en informatiebeveiligingsbeleid en alle overige activiteiten.

STIBEX stelt zich ten doel om de kwaliteit van het product en de ondernemingprestaties continu te verbeteren. Het gaat daarbij om het verbeteren van de deelprocessen, de dienstverlening en de prijs-kwaliteitverhouding, binnen de economische doelstellingen.

De directie zal optreden als voorbeeld in de zorg voor het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem en het managementsysteem voor informatiebeveiliging. Alle medewerkers hebben daarbij de verantwoordelijkheid om de directie hierin te volgen door het naleven van de onderlinge afspraken en het actief bevorderen van de mogelijkheden voor verbetering.