Home

STIBEX Moderne bedrijfsadministratie

 

Het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie is een veelgevraagd diploma. Het is de eerste hogere stap na het behalen van het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden.

Voor wie?

Met het behalen van het diploma Moderne Bedrijfsadministratie laat je zien dat je in staat bent om de financiële administratie van een bedrijf te voeren en te moderniseren. Het diploma is te beschouwen als een eerste stap op weg naar een leidinggevende functie in de financieel-administratieve sector.

De voordelen van het STIBEX diploma Assistent Boekhouder

Veelgevraagd diploma
In de financieel-administratieve sector is veel vraag naar goed opgeleide mensen. Mensen met kennis van zaken die zelfstandig kunnen werken. Die bijvoorbeeld de administratie van kleine en middelgrote bedrijven kunnen voeren. Met kennis op het gebied van onder andere bedrijfseconomie, administratie en rapportage. Met het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie op zak ben je in staat aan al deze vragen te voldoen!

Eenieder die dat wil kan bij STIBEX examen afleggen en de daarbij behorende certificaten behalen. Om het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie te behalen, raden we je aan eerst het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden of een daaraan gelijkwaardig diploma te behalen.

Kwaliteitsexamen
De examens boekhouden van STIBEX kenmerken zich door optimale aansluiting bij de praktijk waarvoor is opgeleid. De vragen zijn ontwikkeld en getoetst door deskundigen die met beide benen in de financieel-administratieve praktijk staan. De examens bestaan uit meerkeuze- of numerieke vragen die helder en duidelijk zijn geformuleerd (géén ‘strikvragen’).

Vooropleiding
Om het totaaldiploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie te verkrijgen na het afleggen van de afzonderlijke examens is het raadzaam om te beschikken over:
– het (STIBEX) Praktijkdiploma Boekhouden
– een MBO-diploma niveau 4 of hoger in de economische sector
– een havo- of vwo-diploma

Wijze van examinering
STIBEX neemt examens af door middel van de zogenaamde ‘Flextoets’. Deze manier van toetsen via de computer is absoluut van deze tijd en biedt je veel voordelen. STIBEX werkt samen met zo’n 30 toetscentra in Nederland, zodat je examen kunt afleggen op elk moment dat er een toetsplek beschikbaar is. Voor het afleggen van een Flextoets verwachten we nauwelijks computerkennis van je. Uiteraard veronderstellen we dat je met de muis kunt omgaan!

Examen doen wanneer jij dat wil!
STIBEX neemt examens af door middel van de zogenaamde ‘Flextoets’. Deze manier van toetsen via de computer biedt je veel voordelen. STIBEX werkt samen met zo’n 30 toetscentra in Nederland, zodat je examen kunt afleggen op elk moment dat er een toetsplek beschikbaar is. En dat is bijna dagelijks!

Direct examenuitslag
Na het afleggen van het examen wil je natuurlijk zo snel mogelijk de uitslag weten. Bij STIBEX ontvang je direct na het afleggen van de Flextoets de uitslag van het examen zodat je weet waar je aan toe bent. Dus nooit meer weken wachten op de examenuitslag!

Als je bent geslaagd voor alle onderdelen van het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ontvangt je op korte termijn je diploma.

Gegarandeerd onafhankelijk en objectief
STIBEX toetst als examenorganisatie kandidaten op kennis en kunde. STIBEX is als organisatie dus niet verbonden aan één of meer opleiders. Om deze onafhankelijkheid te benadrukken heeft STIBEX zich vrijwillig onder toezicht gesteld van de Stichting Examenkamer.

Doorlopende leerlijn
Het examenprogramma van STIBEX kent een doorlopende leerlijn en vormt een solide basis voor vervolgopleidingen. Het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadminstratie sluit aan op het door kandidaten eerder behaalde diploma STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden.

Vrijstellingen
Je ontvangt van ons vrijstelling(en) voor bepaalde examenonderdelen als je aantoonbaar beschikt over een gelijkwaardig (deel)diploma of -certificaat. Meer informatie over het in aanmerking komen van vrijstelling(en) vindt je in de specifieke productinformatie van de verschillende examens voor STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie.

Wat wordt geëxamineerd?

Bedrijfsadministratie (niveau 5)

Met het behalen van het examen STIBEX Bedrijfsadministratie 5 laat je zien dat je onder andere verstand hebt van permanence, boekingen van kostensoorten, fabrieksboekhouding en budgettering.

 
Klik hier

 

Doelgroep
Wij adviseren voorafgaand hieraan de examens voor het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden te behalen of een daaraan gelijkwaardig diploma.

Onderwerpen
Voor het examen worden permanence, boekingen van kostensoorten, fabrieksboekhouding en budgettering als bekend verondersteld. De gedetailleerde inhoud van het examen STIBEX Bedrijfsadminstratie 5 vind je in de toetstermen en staat schematisch weergegeven in de toetsmatrijs.

Het examen bestaat uit 35 meerkeuzevragen en duurt 90 minuten.

Vrijstellingen
Je ontvangt van ons vrijstelling voor dit examen als je aantoonbaar beschikt over:

 • het Associatie Praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadministratie, module Bedrijfsadministratie niveau 5.

Niveau certificaat
Het diploma laat zien dat je:

 • kennis en vaardigheden hebt met betrekking tot bedrijfsadministratieve zaken op MBO+ niveau
 • één van de verplichte onderdelen van het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie hebt voltooid.

Het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie wordt gewaardeerd op MBO+ niveau.

Demotoets
Door middel van een demotoets kun je je voorbereiden op je examen.
Deze toets geeft een idee van welk soort vragen gesteld worden. Na afloop van de toets kun je zien welke vragen je goed beantwoord hebt en welke vragen je fout beantwoord hebt.

Vervolgopleidingen

De examens bedrijfsadministratie die door STIBEX worden aangeboden zijn:

 • STIBEX Bedrijfsadministratie (niveau 5)
 • STIBEX Financiering (niveau 5)
 • STIBEX Kostencalculatie (niveau 5)
 • STIBEX Belastingrecht (niveau 5)

Alle vier de modules bij elkaar leveren je het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie op.

Overgangsregeling oude en nieuwe certificaten
Heb je certificaten behaald die vielen onder STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie oude stijl (tot 2016)? Dan blijven deze certificaten gewoon geldig; ze geven vrijstelling voor certificaten STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl (vanaf 2016). Certificaten uit de oude en nieuwe stijl zijn samen te combineren tot een diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl.

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan adviseren wij je het examenreglement, de eind- en toetstermen en de toetsmatrijs door te nemen. Deze vind je onder Downloads.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze Klantenservice.

Financiering (niveau 5)

Met het behalen van het examen STIBEX Financiering 5 laat je zien dat je verstand hebt van algemene begrippen rondom financiering, investerings- en financieringsvraagstukken en interne en externe verslaglegging.

Klik hier

 

Doelgroep
Wij adviseren voorafgaand hieraan de examens voor het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden te behalen of een daaraan gelijkwaardig diploma.

Onderwerpen
Voor het examen worden algemene begrippen rondom financiering, investerings- en financieringsvraagstukken, interne en externe verslaglegging als bekend verondersteld. De gedetailleerde inhoud van het examen STIBEX Financiering 5 vind je in de toetstermen en staat schematisch weergegeven in de toetsmatrijs.

Het examen uit 15 meerkeuzevragen en 15 open (reken)vragen. Het examen duurt in totaal 120 minuten.

Vrijstellingen
Je ontvangt van ons vrijstelling voor dit examen als je aantoonbaar beschikt over:

 • het Associatie Praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadministratie, module Financiering niveau 5.

Niveau certificaat
Het diploma laat zien dat je:

 • kennis en vaardigheden hebt met betrekking tot bedrijfsadministratieve zaken op MBO+ niveau
 • één van de verplichte onderdelen van het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie hebt voltooid.

Het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie wordt gewaardeerd op MBO+ niveau.

Demotoets
Door middel van een demotoets kun je je voorbereiden op je examen.
Deze toets geeft een idee van welk soort vragen gesteld worden. Na afloop van de toets kun je zien welke vragen je goed beantwoord hebt en welke vragen je fout beantwoord hebt.

Vervolgopleidingen
De examens bedrijfsadministratie die door STIBEX worden aangeboden zijn:

 • STIBEX Bedrijfsadministratie (niveau 5)
 • STIBEX Financiering (niveau 5)
 • STIBEX Kostencalculatie (niveau 5)
 • STIBEX Belastingrecht (niveau 5)

Alle vier de modules bij elkaar leveren je het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie op.

Overgangsregeling oude en nieuwe certificaten
Heb je certificaten behaald die vielen onder STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie oude stijl (tot 2016)? Dan blijven deze certificaten gewoon geldig; ze geven vrijstelling voor certificaten STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl (vanaf 2016). Certificaten uit de oude en nieuwe stijl zijn samen te combineren tot een diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl.

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan adviseren wij je het examenreglement, de eind- en toetstermen en de toetsmatrijs door te nemen. Deze vind je onder Downloads.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze Klantenservice.

Kostencalculatie (niveau 5)

Met het behalen van het examen STIBEX Kostencalculatie 5 laat je zien dat je verstand hebt van soorten kosten, technieken van kostenberekening en capaciteitsbepaling, kosten en beslissingscalculaties en optimaliseringsvraagstukken.
Klik hier

Doelgroep
Wij adviseren voorafgaand hieraan de examens voor het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden te behalen of een daaraan gelijkwaardig diploma.

Onderwerpen
Voor het examen worden soorten kosten, technieken van kostenberekening en capaciteitsbepaling, kosten en beslissingscalculaties en optimaliseringsvraagstukken als bekend verondersteld. De gedetailleerde inhoud van het examen STIBEX Kostencalculatie 5 vind je in de toetstermen en staat schematisch weergegeven in de toetsmatrijs.

Het examen uit 9 meerkeuzevragen en 16 open (reken)vragen. Het examen duurt in totaal 120 minuten.

Vrijstellingen
Je ontvangt van ons vrijstelling voor dit examen als je aantoonbaar beschikt over:

 • het Associatie Praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadministratie, module Kostencalculatie niveau 5.

Niveau certificaat
Het diploma laat zien dat je:

 • kennis en vaardigheden hebt met betrekking tot bedrijfsadministratieve zaken op MBO+ niveau
 • één van de verplichte onderdelen van het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie hebt voltooid.

Het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie wordt gewaardeerd op MBO+ niveau.

Demotoets
Door middel van een demotoets kun je je voorbereiden op je examen.
Deze toets geeft een idee van welk soort vragen gesteld worden. Na afloop van de toets kun je zien welke vragen je goed beantwoord hebt en welke vragen je fout beantwoord hebt.

Vervolgopleidingen

De examens bedrijfsadministratie die door STIBEX worden aangeboden zijn:

 • STIBEX Bedrijfsadministratie (niveau 5)
 • STIBEX Financiering (niveau 5)
 • STIBEX Kostencalculatie (niveau 5)
 • STIBEX Belastingrecht (niveau 5)

Alle vier de modules bij elkaar leveren je het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie op.

Overgangsregeling oude en nieuwe certificaten
Heb je certificaten behaald die vielen onder STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie oude stijl (tot 2016)? Dan blijven deze certificaten gewoon geldig; ze geven vrijstelling voor certificaten STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl (vanaf 2016). Certificaten uit de oude en nieuwe stijl zijn samen te combineren tot een diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl. 

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan adviseren wij je het examenreglement, de eind- en toetstermen en de toetsmatrijs door te nemen. Deze vind je onder Downloads.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze Klantenservice.

Belastingrecht (niveau 5)

Met het behalen van het examen STIBEX Belastingrecht 5 laat je zien dat je kennis en vaardigheden met betrekking tot de Nederlandse Belastingwetgeving op hoog niveau liggen.
Klik hier
Na het examen Belastingrecht 5 heb je kennis van de basiszaken van verschillende (belasting)wetten en regelingen die van belang zijn voor je werkzaamheden in de praktijk.
Daarnaast heb je inzicht in de structuur van de actuele Nederlandse belastingwetgeving en kun je dwarsverbanden leggen tussen de verschillende wetten en regelingen.

Doelgroep
Wij adviseren voorafgaand hieraan de examens voor het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden te behalen of een daaraan gelijkwaardig diploma.

Onderwerpen
Voor het examen worden de algemene uitgangspunten, inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en formeel belastingrecht als bekend verondersteld. De gedetailleerde inhoud van het examen STIBEX Belastingrecht 5 tref je aan in de toetstermen en staat schematisch weergegeven in de toetsmatrijs.

Het examen uit 26 meerkeuzevragen en 9 open (reken)vragen. Het examen duurt in totaal 120 minuten.

Vrijstellingen
Je ontvangt van ons vrijstelling voor dit examen als je aantoonbaar beschikt over:

 • het Associatie Praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadministratie, module Belastingwetgeving niveau 5.

Niveau certificaat
Het diploma laat zien dat je:

 • kennis en vaardigheden hebt met betrekking tot bedrijfsadministratieve zaken op MBO+ niveau
 • één van de verplichte onderdelen van het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie hebt voltooid.

Het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie wordt gewaardeerd op MBO+ niveau.

Demotoets
Door middel van een demotoets kun je je voorbereiden op je examen.
Deze toets geeft een idee van welk soort vragen gesteld worden. Na afloop van de toets kun je zien welke vragen je goed beantwoord hebt en welke vragen je fout beantwoord hebt.

Vervolgopleidingen

De examens bedrijfsadministratie die door STIBEX worden aangeboden zijn:

 • STIBEX Bedrijfsadministratie (niveau 5)
 • STIBEX Financiering (niveau 5)
 • STIBEX Kostencalculatie (niveau 5)
 • STIBEX Belastingrecht (niveau 5)

Alle vier de modules bij elkaar leveren je het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie op.

Overgangsregeling oude en nieuwe certificaten
Heb je certificaten behaald die vielen onder STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie oude stijl (tot 2016)? Dan blijven deze certificaten gewoon geldig; ze geven vrijstelling voor certificaten STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl (vanaf 2016). Certificaten uit de oude en nieuwe stijl zijn samen te combineren tot een diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie nieuwe stijl. 

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan adviseren wij je het examenreglement, de eind- en toetstermen en de toetsmatrijs door te nemen. Deze vind je onder Downloads.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze Klantenservice.