Home

STIBEX Pratijktijkdiploma boekhouden

 

In de financieel-administratieve sector is veel vraag naar goed opgeleide mensen. Mensen met kennis van zaken die zelfstandig kunnen werken. Die bijvoorbeeld de administratie van kleine en middelgrote bedrijven kunnen voeren. Met kennis op het gebied van onder andere boekhouden, calculatie en bedrijfseconomie. Met het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden op zak ben je in staat hieraan te voldoen!

Voor wie?

Met het behalen van het Praktijkdiploma Boekhouden laat je zien dat je in staat bent om geheel zelfstandig de financiële administratie te voeren voor kleine bedrijven en organisaties. Daarnaast laat je zien kennis te hebben over verzekeringen, wetgeving en ondernemingsvormen.

De voordelen van het STIBEX diploma Assistent Boekhouder

Veelgevraagd diploma
In de financieel-administratieve sector is veel vraag naar goed opgeleide mensen. Met het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden op zak geef je blijk van de nodige kennis op het gebied van onder andere boekhouden, calculatie en bedrijfseconomie. Met dit diploma ben je voor veel organisaties een aantrekkelijke werknemer.

Kwaliteitsexamens
De examens boekhouden van STIBEX kenmerken zich door optimale aansluiting bij de praktijk waarvoor is opgeleid. De vragen zijn ontwikkeld en getoetst door deskundigen die met beide benen in de financieel-administratieve praktijk staan. De examens bestaan uit meerkeuze- of numerieke vragen die helder en duidelijk zijn geformuleerd (géén ‘strikvragen’).

Examen doen wanneer jij dat wil!
STIBEX neemt examens af door middel van de zogenaamde ‘Flextoets’. Deze manier van toetsen via de computer biedt je veel voordelen. STIBEX werkt samen met meer dan 30 toetscentra in Nederland, zodat je examen kunt afleggen op elk moment dat er een toetsplek beschikbaar is. En dat is meestal dagelijks!

Direct examenuitslag
Na het afleggen van het examen wil je natuurlijk zo snel mogelijk de uitslag weten. Bij STIBEX ontvang je direct na het afleggen van de Flextoets de uitslag van het examen, zodat je weet waar je aan toe bent. Dus nooit meer weken wachten op de examenuitslag!

Gegarandeerd onafhankelijk en objectief
STIBEX is als organisatie niet verbonden aan één of meer opleiders. Om deze onafhankelijkheid te benadrukken heeft STIBEX zich vrijwillig onder toezicht gesteld van de Stichting Examenkamer.

Doorlopende leerlijn
Het examenprogramma van STIBEX kent een doorlopende leerlijn. De diploma’s vormen dan ook een solide basis voor verdere groei in de financieel-administratieve sector. Na het behalen van het diploma voor Assistent Boekhouder is het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden de volgende stap. Hierna kun je examen afleggen voor het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie.

Vrijstellingen
Je ontvangt van ons vrijstelling(en) voor bepaalde examenonderdelen indien je aantoonbaar beschikt over een gelijkwaardig (deel)diploma of -certificaat. Meer informatie over het in aanmerking komen van vrijstelling(en) vind je in de specifieke productinformatie van de verschillende examens voor het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden.

Meer weten?
Mocht je meer willen weten over het STIBEX-Praktijkdiploma Boekhouden of het afleggen van flextoetsen, neem dan via onderstaande link contact op met onze klantenservice.

Wat wordt geëxamineerd?

Bedrijfsadministratie (niveau 4)

De getoetste onderwerpen zijn: financiële overzichten, journaalposten, vermogen van een onderneming en voorzieningen, financiering van de onderneming en administratieve organisatie en interne beheersing.

 
Klik hier

 

Doelgroep
Voor iedereen die werkzaam is/wil zijn in een financieel-administratief beroep. Wij adviseren je voorafgaand aan STIBEX Bedrijfsadministratie 4 eerst het diploma Assistent Boekhouder te behalen.

Onderwerpen
De onderwerpen die worden getoetst zijn financiële overzichten, journaalposten, vermogen van een onderneming en voorzieningen, financiering van de onderneming en administratieve organisatie en interne beheersing. De gedetailleerde inhoud van het examen STIBEX Bedrijfsadministratie 4 tref je aan in de eind- en toetstermen en staat schematisch weergegeven in bijbehorende toetsmatrijzen.

Wijze van examinering

STIBEX neemt examens af door middel van de zogenaamde ‘Flextoets’. Deze manier van toetsen via de computer is absoluut van deze tijd en biedt je veel voordelen. STIBEX werkt samen met zo’n 30 toetscentra in Nederland, zodat je examen kunt afleggen op elk moment dat er een toetsplek beschikbaar is. Voor het afleggen van een Flextoets verwachten we nauwelijks computerkennis van je. Uiteraard veronderstellen we dat je met de muis kunt omgaan! Ook is het mogelijk om schriftelijk examen af te leggen.

Het examen van de module STIBEX Bedrijfsadministratie 4 bestaat uit 30 meerkeuzevragen en duurt 90 minuten.

Examenlocaties
We hebben contacten met zo’n 30 toetslocaties, verspreid over Nederland. Er is dus altijd een toetslocatie bij jou in de buurt waar je examen kunt afleggen.

Uitslag examen
Nadat je examen hebt gedaan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten of je geslaagd bent. Bij STIBEX ontvang je direct na het afleggen van de Flextoets de uitslag van het examen zodat je weet waar je aan toe bent.

Vrijstellingen

Je ontvangt van ons vrijstelling voor deze examens indien je aantoonbaar beschikt over:

  • het Associatie- of STIBEX-diploma Financiële administratie in combinatie met het Associatie-diploma Periodeafsluiting of STIBEX Periodeafsluiting;
  • het Associatie-diploma Bedrijfsadministratie niveau 4.

Indien je meent over een ander, gelijkwaardig diploma te beschikken (minimaal MBO-niveau 4) en voor vrijstelling in aanmerking wilt komen, verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Klik daarvoor op onderstaande link.

Niveau certificaat
Het certificaat STIBEX Bedrijfsadministratie 4 wordt gewaardeerd op MBO-4 niveau.

Demotoets
Door middel van een demotoets kun je je voorbereiden op je examen.
Deze toets geeft een idee van welk soort vragen gesteld worden. Na afloop van de toets kun je zien welke vragen je goed beantwoord hebt en welke vragen je fout beantwoord hebt.

Vervolgopleidingen

e examenmodules die samen het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden opleveren zijn:

  • STIBEX Bedrijfsadministratie (niveau 4)
  • STIBEX Financiering (niveau 4)
  • STIBEX Kostencalculatie (niveau 4)

Naast de examens voor het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden neemt STIBEX ook examens voor het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie af. Meer informatie over deze examens vind je via onderstaande link.

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan adviseren wij je het examenreglement, de eind- en toetstermen en de toetsmatrijs door te nemen. Deze vind je onder Downloads.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze Klantenservice.

Financiering (niveau 4)

Het examen STIBEX Financiering 4 is onderdeel van het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden. De getoetste onderwerpen zijn: waardes, kengetallen en ondernemingsvormen.

Klik hier

 

Doelgroep
Voor iedereen die werkzaam is/wil zijn in een financieel-administratief beroep. Wij adviseren je voorafgaand aan STIBEX Financiering 4 eerst het diploma Assistent Boekhouder te behalen.

Onderwerpen
De onderwerpen die worden getoetst zijn waardes, kengetallen en ondernemingsvormen. De gedetailleerde inhoud van het examen STIBEX Financiering 4 tref je aan in de eind- en toetstermen en staat schematisch weergegeven in bijbehorende toetsmatrijzen.

Wijze van examinering

STIBEX neemt examens af door middel van de zogenaamde ‘Flextoets’. Deze manier van toetsen via de computer is absoluut van deze tijd en biedt je veel voordelen. STIBEX werkt samen met zo’n 30 toetscentra in Nederland, zodat je examen kunt afleggen op elk moment dat er een toetsplek beschikbaar is. Voor het afleggen van een Flextoets verwachten we nauwelijks computerkennis van je. Uiteraard veronderstellen we dat je met de muis kunt omgaan! Ook is het mogelijk om schriftelijk examen af te leggen.

Het examen van de module STIBEX Financiering 4 bestaat uit 7 meerkeuzevragen en 18 open (numerieke) vragen en duurt 105 minuten.

Examenlocaties
We hebben contacten met zo’n 30 toetslocaties, verspreid over Nederland. Er is dus altijd een toetslocatie bij jou in de buurt waar je examen kunt afleggen.

Uitslag examen
Nadat je examen hebt gedaan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten of je geslaagd bent. Bij STIBEX ontvang je direct na het afleggen van de Flextoets de uitslag van het examen zodat je weet waar je aan toe bent.

Vrijstellingen

Je ontvangt van ons vrijstelling voor deze examens indien je aantoonbaar beschikt over:

  • het Associatie-diploma Bedrijfseconomie (tot 1 januari 2016) of het Associatie-diploma Financiering niveau 4 (na 1 januari 2016)

Indien je meent over een ander, gelijkwaardig diploma te beschikken (minimaal MBO-niveau 4) en voor vrijstelling in aanmerking wilt komen, verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Klik daarvoor op onderstaande link.

Heb je het certificaat STIBEX Bedrijfseconomie van voor 1 januari 2016 behaald? Dan geldt dat als vrijstelling voor STIBEX Financiering 4.

Niveau certificaat
Het certificaat STIBEX Kostencalculatie 4 wordt gewaardeerd op MBO-4 niveau.

Demotoets
Door middel van een demotoets kun je je voorbereiden op je examen.
Deze toets geeft een idee van welk soort vragen gesteld worden. Na afloop van de toets kun je zien welke vragen je goed beantwoord hebt en welke vragen je fout beantwoord hebt.

Vervolgopleidingen

e examenmodules die samen het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden opleveren zijn:

– STIBEX Bedrijfsadministratie (niveau 4)

– STIBEX Financiering (niveau 4)

– STIBEX Kostencalculatie (niveau 4)

Naast de examens voor het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden neemt STIBEX ook examens voor het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie af. Meer informatie over deze examens vind je via onderstaande link.

Overgangsregeleing oude en nieuwe certificaten

Heb je certificaten behaald die vielen onder STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden oude stijl (tot 2016)? Dan blijven deze certificaten gewoon geldig; ze geven vrijstelling voor certificaten STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden nieuwe stijl (vanaf 2016). Certificaten uit de oude en nieuwe stijl zijn samen te combineren tot een STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden nieuwe stijl.

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan adviseren wij je het examenreglement, de eind- en toetstermen en de toetsmatrijs door te nemen. Deze vind je onder Downloads.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze Klantenservice.

Kostencalculatie (niveau 4)

Het examen STIBEX Kostencalculatie 4 is onderdeel van het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden. De getoetste onderwerpen zijn: kostprijsberekeningen, resultaatberekeningen/analyses en valuta omrekenen.

Klik hier

Doelgroep
Voor iedereen die werkzaam is/wil zijn in een financieel-administratief beroep. Wij adviseren je voorafgaand aan STIBEX Kostencalculatie 4 eerst het diploma Assistent Boekhouder te behalen.

Onderwerpen

De onderwerpen die worden getoetst zijn kostprijsberekeningen, resultaatberekeningen/analyses en valuta omrekenen. De gedetailleerde inhoud van het examen STIBEX Kostencalculatie 4 tref je aan in de eind- en toetstermen en staat schematisch weergegeven in bijbehorende toetsmatrijzen.

Wijze van examinering

STIBEX neemt examens af door middel van de zogenaamde ‘Flextoets’. Deze manier van toetsen via de computer is absoluut van deze tijd en biedt je veel voordelen. STIBEX werkt samen met zo’n 30 toetscentra in Nederland, zodat je examen kunt afleggen op elk moment dat er een toetsplek beschikbaar is. Voor het afleggen van een Flextoets verwachten we nauwelijks computerkennis van je. Uiteraard veronderstellen we dat je met de muis kunt omgaan! Ook is het mogelijk om schriftelijk examen af te leggen.

Het examen van de module STIBEX Kostencalculatie 4 bestaat uit 24 open (numerieke) vragen en 1 meerkeuzevraag en duurt 120 minuten.

Examenlocaties
We hebben contacten met zo’n 30 toetslocaties, verspreid over Nederland. Er is dus altijd een toetslocatie bij jou in de buurt waar je examen kunt afleggen.

Uitslag examen
Nadat je examen hebt gedaan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten of je geslaagd bent. Bij STIBEX ontvang je direct na het afleggen van de Flextoets de uitslag van het examen zodat je weet waar je aan toe bent.

Vrijstellingen

Je ontvangt van ons vrijstelling voor deze examens indien je aantoonbaar beschikt over:

  • het Associatie-diploma Kostprijscalculatie (tot 1 januari 2016) of Kostencalculatie niveau 4 (na 1 januari 2016)

Indien je meent over een ander, gelijkwaardig diploma te beschikken (minimaal MBO-niveau 4) en voor vrijstelling in aanmerking wilt komen, verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Klik daarvoor op onderstaande link.

Heb je het certificaat STIBEX Kostprijscalculatie van voor 1 januari 2016 behaald? Dan geldt dat als vrijstelling voor STIBEX Kostencalculatie 4.

Niveau certificaat
Het certificaat STIBEX Kostencalculatie 4 wordt gewaardeerd op MBO-4 niveau.

Demotoets
Door middel van een demotoets kun je je voorbereiden op je examen.
Deze toets geeft een idee van welk soort vragen gesteld worden. Na afloop van de toets kun je zien welke vragen je goed beantwoord hebt en welke vragen je fout beantwoord hebt.

Vervolgopleidingen

e examenmodules die samen het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden opleveren zijn:

– STIBEX Bedrijfsadministratie (niveau 4)

– STIBEX Financiering (niveau 4)

– STIBEX Kostencalculatie (niveau 4)

Naast de examens voor het STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden neemt STIBEX ook examens voor het diploma STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie af. Meer informatie over deze examens vind je via onderstaande link.

Overgangsregeleing oude en nieuwe certificaten

Heb je certificaten behaald die vielen onder STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden oude stijl (tot 2016)? Dan blijven deze certificaten gewoon geldig; ze geven vrijstelling voor certificaten STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden nieuwe stijl (vanaf 2016). Certificaten uit de oude en nieuwe stijl zijn samen te combineren tot een STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden nieuwe stijl.

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan adviseren wij je het examenreglement, de eind- en toetstermen en de toetsmatrijs door te nemen. Deze vind je onder Downloads.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze Klantenservice.