Home

(on)kostenvergoeding bezwaarschrift Theorietoets/Schriftelijke toets

Prijs: vanaf € 90,75

Vanuit thuis

(on)kostenvergoeding betalen

l
Binnen 6 weken na de uitslag

Bezwaarschrift inleveren volgens format

Binnen 6 weken na uitslag

Uitspraak bezwaarschrift

Meer informatie?

Benieuwd naar hoe wij de uitslag versturen en wat de slagingspercentages zijn voor dit examen? Neem dan even een kijkje op de kwalificatiepagina.