Home

Register Hedendaagse Administrateur - Boekhouden

Het RHA-B® register is het register waarin de boekhouders staan geregistreerd die het (STIBEX) Praktijkdiploma Boekhouden bezitten. De echte boekhouder dan wel administrateur onderscheidt zich van de massa indien hij/zij onafhankelijk en objectief is getoetst op zijn/haar vakkennis. Personen die in dit register staan ingeschreven hebben aangetoond dat zij over de benodigde basisvakkennis beschikken.

Boekhouder

De RHA-B®’er is in staat om geheel zelfstandig de financiële administratie te voeren voor kleine bedrijven en organisaties. Daarnaast laat je zien kennis te hebben over verzekeringen, wetgeving en ondernemingsvormen.

Opleidingseisen
Een geregistreerd boekhouder is onafhankelijk en objectief getoetst op zijn/haar vakbekwaamheidseisen. Voordat iemand zich kan laten registreren als RHA-B®’er, heeft hij/zij de theorietoetsen van STIBEX Praktijkdiploma Boekhouden (of daaraan gelijkgestelde examens) met goed gevolg afgelegd. Daarom heeft de RHA-B®’er voldoende bagage om de functie boekhouder uit te oefenen.

Inschrijven in register

Om ingeschreven te kunnen worden in het RHA-B® register, dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden RHA-B®
Om ingeschreven te worden in het RHA-B® register dien je te beschikken over de volgende diploma’s dan wel diploma’s die daar gelijkwaardig aan zijn:
STIBEX Bedrijfsadministratie 4
STIBEX Financiering 4
STIBEX Kostencalculatie 4

Hoe inschrijven?
Als je de examens via Stibex hebt afgelegd gaat het inschrijven geheel automatisch. Stibex weet immers of je aan de voorwaarden voldoet om in het register ingeschreven te kunnen worden. Een dag na het examen ontvang je van Stibex een e-mail waarin wij je uitnodigen om je in te schrijven in het register. Je hoeft alleen de e-mail te bevestigen en je staat ingeschreven!

Vervolgens kun je via je STIBEX-account je werkgever invullen en je pasfoto uploaden. Ook kun je zien welk inschrijfnummer aan je is toegewezen. Dit unieke inschrijfnummer is gekoppeld aan deze inschrijving. Op je correspondentie (bijv. briefpapier en visitekaartje) kun je dus de titel RHA-B® achter je naam zetten en je unieke inschrijfnummer vermelden.

Examens via ander examenbureau: via je STIBEX-account
Als je bij een ander instituut een gelijkgesteld diploma hebt behaald, dan is het ook mogelijk om een registratie aan te vragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice. Om je aanvraag in behandeling te nemen is een gewaarmerkte kopie van het diploma nodig. De Klantenservice handelt je verzoek vervolgens af en neemt bij vragen contact met je op.

Je kunt je originele document (certificaat/diploma) bij drie verschillende instanties laten waarmerken.
Bij je opleiding;
Bij een notariskantoor;
Bij STIBEX. Je komt dan langs bij ons op kantoor. Wij controleren of het document inderdaad origineel is en maken een kopie voor onze administratie.
Gelieve vooraf telefonisch (030-60 230 60) een afspraak te maken met onze Klantenservice, zodat wij je direct kunnen helpen bij aankomst.
Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee!

Kosten
Indien je alle benodigde examens via STIBEX hebt behaald, schrijven wij je in het eerste jaar gratis in het register in. Indien je de benodigde examens via een ander examenbureau hebt afgelegd, brengen wij hiervoor een klein bedrag in rekening. Ook aan de jaarlijkse verlenging van de inschrijving zijn kosten verbonden. Kijk voor de kosten op de Tarievenlijst van STIBEX.